LED显示屏
 LED显示屏关注排行榜
2016-10
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:62500(点/㎡)
 • 灰度等级:8192 level
 • 像素间距:4(mm)
 • 亮度:1500 nit
 • 产品类型:户内固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:40000(点/㎡)
 • 灰度等级:8192 level
 • 模组尺寸:160×160mm
 • 像素间距:5(mm)
 • 亮度:1500 nit
 • 产品类型:户内固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:27778(点/㎡)
 • 灰度等级:8192 level
 • 模组尺寸:192×192 mm
 • 像素间距:6(mm)
 • 亮度:2000 nit
 • 产品类型:户内固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:17222(点/㎡)
 • 灰度等级:8192 level
 • 模组尺寸:244×122 mm
 • 像素间距:7.62(mm)
 • 亮度:2000 nit
 • 产品类型:户内固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:10000(点/㎡)
 • 灰度等级:8192 level
 • 模组尺寸:320×160 mm
 • 像素间距:10(mm)
 • 亮度:3000 nit
 • 产品类型:户内固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素组成:1R1G1B DIP
 • 像素密度:10000(点/㎡)
 • 灰度等级:8192 level
 • 模组尺寸:160×160mm
 • 像素间距:10(mm)
 • 亮度:7000 nit
 • 产品类型:户外固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:3906(点/㎡)
 • 灰度等级:8192 level
 • 模组尺寸:256×256 (mm)
 • 像素间距:16(mm)
 • 亮度:6500 nit
 • 产品类型:户外固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:2500(点/㎡)
 • 模组尺寸:320X160mm
 • 产品类型:户外固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:1600(点/㎡)
 • 模组尺寸:400X200mm
 • 产品类型:户外固定安装

1
提示:以上所展示的信息由商家自行发布提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布者负责,投影时代网不承担任何责任。请意识到互联网信息的风险是客观存在的。